Categorieën
Geen categorie

SAVE THE DATE: Symposium ‘Knowing HOW: 25 Years of Implementation Science and Practice‘

SAVE THE DATE: Symposium ‘Knowing HOW: 25 Years of Implementation Science and Practice‘

ZonMw, the Netherlands’ health research funder, is celebrating its 25th anniversary. Since 1998 they combine funding research and promoting knowledge use in health care policy, practice and education.
In those 25 years, implementation science and practice has evolved as a new and distinct field – with its own body of knowledge, tested practices and expert professionals. Over a quarter century the knowledge on HOW to implement new research findings, HOW to change practice and therefore HOW to improve health and health care, has grown considerably.

We cordially invite you to celebrate this ZonMw birthday with us and join us for a symposium in The Hague – live or online. We will share:

 • state of the art of Implementation Science worldwide
 • the Dutch Implementation Science agenda
 • funders implementation practices
 • inspiring Dissemination and Implementation examples
 • future scaping of implementation science and practice

Come and meet up with ZonMw colleagues, international and Dutch implementation scientists and practitioners, policy and practice workers. The programme is under construction, but please save the date in your calendar and let us know you are interested in attending live or online by sending a mail to: 25jaar@zonmw.nl.

When: September 26, 2023, 13.00 – 17.00 hrs and networking
Where: The Hague, The Netherlands and online

We are looking forward to meeting you in The Hague or online on September 26th. Check this site for updates!

Categorieën
Geen categorie

NIC vraagt om input bij ontwikkeling Wikken & Wegen-dienst

NIC vraagt om input bij ontwikkeling Wikken & Wegen-dienst

Implementatie- en veranderprocessen zijn dynamisch en vaak complex. Met het oog hierop ontwikkelt het NIC de Wikken & Wegen-dienst. Die zal eraan bijdragen dat implementatiedeskundigen, veranderaars en andere professionals met een implementatie- of veranderrol:

 • de juiste dingen doen: effectieve implementatie-aanpak en instrumenten kiezen
  en
 • de dingen juist doen: implementatiemethoden en tools op een goede manier gebruiken.

Die doelgroep werkt in verschillende contexten en organisatorische verbanden. Daarom moet Wikken & Wegen-dienst robuust zijn en toepasbaar in uiteenlopende situaties. Inmiddels is een visueel prototype van de dienst beschikbaar. We willen met geïnteresseerden testen of het dit prototype voorziet in de behoeften van implementatie-deskundigen en potentiële leden van het NIC.

Werksessie Testen Prototype Wikken & Wegen-dienst

Wanneer?        Maandag 12 juni van 14.30u – 16.00u.

Waar?              Via Teams

Wat?                Aan de hand van (eigen) casuïstiek doorlopen we een prototype van de Wikken & Wegendienst.

Nieuwsgierig geworden? Meld je aan door een mail te sturen naar info@nlimplementatie.nl.

Vragen? Neem contact op met Jeroen Havers; j.havers@vilans.nl.

Categorieën
Geen categorie

Over de schutting kijken: implementatie bij de politie

Over de schutting kijken: implementatie bij de politie

Deze maand werd het rapport Bekrachtigen van innovatie: opschalen in de politiepraktijk gepubliceerd. Een – anoniem gehouden – medewerker van het NIC werd voor dit rapport geïnterviewd. Ondanks dat de thematiek een andere is dan waarmee het NIC zich normaliter bezighoudt, bevat het rapport voor NIC-leden interessante informatie.

Het rapport presenteert de resultaten van onderzoek naar bevorderende en belemmerende factoren in het opschalen van innovaties binnen de politie. Om de manier waarop de politie innovaties opschaalt te onderzoeken, werden zes innovatieve projecten in deze fase van het innovatieproces gevolgd. Hiervoor werd zowel gesproken met betrokkenen bij deze innovaties maar ook met andere experts binnen en buiten de politie, waaronder uit de gezondheidszorg.

Het rapport wil bijdragen aan het technologisch innovatieproces bij de politie via inzichten in het implementatieproces, suggesties voor verbeteringen en aanbevelingen. Van de 7 hoofdstukken zijn er 3 ook voor NIC-leden interessant: Implementeren in breder perspectief, Opschalen in de praktijk en Leren van de gezondheidszorg.

Bekijk hier het complete rapport Bekrachtigen van innovatie.

Categorieën
Geen categorie

NIC meetup: gezamenlijk op zoek naar ‘Hoe dan?’

NIC meetup: gezamenlijk op zoek naar ‘Hoe dan?’

Een hybride meeting van het NIC en leden op 21 februari 2023 belichtte ondanks een bescheiden aantal deelnemers enkele belangrijke thema’s. Een presentatie door zorgtransformatie-architect Wouter Keijser en een toelichting op de activiteiten an ambities van het NIC vormde daarbij de leidraad.

Wouter Keijser is actief als facilitator van cultuurverandering binnen en tussen zorgorganisaties. Hij richtte zich de afgelopen jaren op de ontwikkeling van best practices op het gebied van (e-health ondersteunde) regionale netwerksamenwerking. Zijn presentatie Regionale Zorgtransformatie: Een Uiterst Sociale Kwestie belichtte dit thema vanuit zowel een medisch als IT-oogpunt. Daarbij kwamen zaken als Regionale zorgtransformatie, het IZA en de bijkomende problemen aan de orde. “Implementeren is een vak waarop we een andere kijk’ moeten krijgen omdat de praktijk dat nodig heeft. De centrale vraag is: zorgtransformatie… hoe dan?” concludeerde Wouter.

De NIC strategie 2022-2024, werd vanuit het NIC toegelicht door Leo Jetten. De plannen en ambities, de Wikken & Wegendienst en Implementatiekennis en -opleidingen kwamen daarin aan bod. Afsluitend werd duidelijk dat er onder de leden van het NIC behoefte is aan intervisie. Een breder opgezette NIC meetup werd aangekondigd voor het komend najaar.

Categorieën
Geen categorie

NIC meetup op 21 februari

NIC meetup op 21 februari

De vanuit de Week van de implementatie uitgestelde NIC meetup vindt plaats op 21 februari van 14.00 tot 16.00 uur. De bijeenkomst richt zich op de NIC strategie 2022-2024, waarbij ruimte is voor discussie met leden over hun behoeften en wensen.

De meetup start met de presentatie: Regionale Zorgtransformatie: Een Uiterst Sociale Kwestie door Wouter Keijser, zorgtransformatie-architect en facilitator van cultuurverandering binnen en tussen zorgorganisaties. Keijser richtte zich afgelopen jaren op de ontwikkeling van best practices op het gebied van (e-health ondersteunde) regionale netwerksamenwerking.

Om 14.30 begint de presentatie NIC 2023-2024 waarin de NIC strategie, de Wikken & Wegendienst en Implementatiekennis en -opleidingen aan bod komen.

Meld je aan via info@nlimplementatie.nl; volg de meetup via Teams.

Categorieën
Geen categorie

Vooraankondiging subsidieoproep Overkoepelend implementatieproject Zingeving en Geestelijke verzorging in de thuissituatie

Vooraankondiging subsidieoproep Overkoepelend implementatieproject Zingeving en Geestelijke verzorging in de thuissituatie

Binnen het programma Zingeving en Geestelijke verzorging van ZonMw zijn 7 actieonderzoeken uitgevoerd. De uitkomsten worden geïmplementeerd in Verspreiding- en Implementatie Impulsen en ondersteund door een landelijk overkoepelend implementatieproject, waarvoor u subsidie kunt aanvragen.

Doel subsidieoproep

Dit landelijk overkoepelend implementatieproject heeft tot doel om eindresultaten uit actieonderzoek, gericht op zingeving en geestelijke verzorging, gebundeld te implementeren, borgen en een aanzet te geven voor een landelijk dekkend implementatienetwerk.

De subsidieronde opent op 27 februari 2023 met als deadline 18 april 2023.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt een subsidie aanvragen voor het opzetten en uitvoeren van een overkoepelend implementatieproject, met de volgende onderdelen:

 • Begeleiden VIMPs bij de implementatie van resultaten
 • Coördineren van de implementatie per thema, per doelgroep en per stakeholder
 • Volgen en evalueren van de VIMP’s die dienen als proefimplementaties
 • Ontwikkelen van overstijgende implementatiekennis
 • Voorbereiding duurzame borging van het implementatienetwerk

Wie kan aanvragen?

Een onderzoeksorganisatie in de zin van EU staatssteunrecht[1], hogeschool (aangesloten bij de Vereniging Hogescholen) of een universiteit (aangesloten bij de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten) kan een subsidieaanvraag indienen. Deze neemt de rol op zich van hoofdaanvrager. Samenwerking met relevante partners is verplicht.

Budget

Het maximale aan te vragen budget bedraagt € 300.000,-. De maximale duur van het gehonoreerde project is 18 maanden. Cofinanciering is verplicht. Er wordt maximaal 1 project gehonoreerd.

Informatiebijeenkomst 7 maart 2023

Heeft u vragen over deze subsidie, stel deze dan tijdens de online informatiebijeenkomst op dinsdag 7 maart 2023 9.30 – 11.00 uur via Teams (vergadering-id 339 646 037 820, wachtwoordcode: cLpaUr).

Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u op de website van ZonMw vanaf 28 februari 2023.

Contact

Heeft u een inhoudelijke vraag en staat uw antwoord niet bij de veelgestelde vragen over subsidie, dan kunt u contact opnemen met senior programmamanager Margo van den Berg, 070-3495297, zingeving@zonmw.nl

[1] 1 Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, (2014/C 198/01), artikel 15 onder e’)


 

Categorieën
Geen categorie

NIC Week van de implementatie 2023: succesvol en plezierig

NIC Week van de implementatie 2023: succesvol en plezierig

Van 23 tot en met 27 januari 2023 organiseerde het NIC traditiegetrouw de Week van de Implementatie. De NIC website vormde het platform waarop een 8-tal bijeenkomsten waren aangekondigd waaraan iedereen die in implementatie geïnteresseerd is mee kon doen. De meeste vonden online plaats met rond 30 deelnemers; twee uitschieters hadden meer dan 100 aanmeldingen. Dat waren: een >webinar Implementeren van zorgtechnologie/eHealth; waar moet je op letten? door Academy het Dorp en een live >symposium van het Implementatie netwerk sport en bewegen met zelfs 120 deelnemers.

De week startte met een >webinar over de basisbegrippen van Implementation Science uitgelegd door Bethany Hipple Walters van Trimbos. ‘s Middags was er een >interactieve sessie over hoe mensen te overtuigen een interventie te implementeren, verzorgd door het Zorginstituut. Op dinsdag was het >ZonMw implementatie spreekuur waarin ZonMw implementatiespecialisten consultatiegesprekken voerden met 20 deelnemers over hun implementatieproblemen. Er was nog een online >implementatiespel over bewust zwanger worden en er waren spreekuren van het >Amsterdam Centre for Implementation Science en van >Zorg voor Innoveren.

Het was een afwisselende week waaraan met veel belangstelling en plezier door veel enthousiaste implementatiecollega’s werd deelgenomen.

Bekijk het >programma met links naar verslagen en presentaties.

Categorieën
Geen categorie

Veel deelnemers voor de NIC Week van de implementatie 2023

Veel deelnemers voor de NIC Week van de implementatie 2023

Van 23 tot en met 27 januari 2023 organiseerde het NIC traditiegetrouw de Week van de Implementatie. De NIC-website vormde het platform waarop een 8-tal bijeenkomsten waren aangekondigd voor iedereen die in implementatie geïnteresseerd is. De meeste events hadden online plaats met elk rond 30 deelnemers en 2 uitschieters met meer dan 100 aanmeldingen. Dat waren de webinar Implementeren van zorgtechnologie/eHealth; waar moet je op letten? door Academy het Dorp en het live symposium van het Implementatienetwerk Sport en Bewegen met zelfs 120 deelnemers.

Aan de afwisselende week is met veel belangstelling en plezier deelgenomen door veel enthousiaste implementatiecollega’s. Voor wie niet kon deelnemen zijn vanaf half februari een uitgebreid verslag en de presentaties op deze website te lezen.

Categorieën
Geen categorie

Neem deel aan de Week van de Implementatie 2023!

Neem deel aan de Week van de Implementatie 2023!

Het programma van de jaarlijkse Week van de Implementatie is definitief! Het NIC presenteert van 23 tot 27 januari 2023 een week lang activiteiten voor collega’s en iedereen die werkt aan of geïnteresseerd is in implementatie.

Bekijk het programma van de Week van de Implementatie 2023 en geef je op via het aanmeldformulier van de sessie van jouw keuze of meld je aan via info@nlimplementatie.nl.

Categorieën
Geen categorie

Programma Week van de Implementatie 2023

Programma Week van de Implementatie 2023

Van 23 tot 27 januari 2023 organiseert het NIC de jaarlijkse Week van de Implementatie. Inmiddels is het voorlopige programma bekend: bekijk de onderdelen en geef je ervoor op!