Over de schutting kijken: implementatie bij de politie Sjors Kaufmann 31 maart 2023

Over de schutting kijken: implementatie bij de politie

Blog

Deze maand werd het rapport Bekrachtigen van innovatie: opschalen in de politiepraktijk gepubliceerd. Een – anoniem gehouden – medewerker van het NIC werd voor dit rapport geïnterviewd. Ondanks dat de thematiek een andere is dan waarmee het NIC zich normaliter bezighoudt, bevat het rapport voor NIC-leden interessante informatie.

Het rapport presenteert de resultaten van onderzoek naar bevorderende en belemmerende factoren in het opschalen van innovaties binnen de politie. Om de manier waarop de politie innovaties opschaalt te onderzoeken, werden zes innovatieve projecten in deze fase van het innovatieproces gevolgd. Hiervoor werd zowel gesproken met betrokkenen bij deze innovaties maar ook met andere experts binnen en buiten de politie, waaronder uit de gezondheidszorg.

Het rapport wil bijdragen aan het technologisch innovatieproces bij de politie via inzichten in het implementatieproces, suggesties voor verbeteringen en aanbevelingen. Van de 7 hoofdstukken zijn er 3 ook voor NIC-leden interessant: Implementeren in breder perspectiefOpschalen in de praktijk en Leren van de gezondheidszorg.

Bekijk hier het complete rapport Bekrachtigen van innovatie.