Kennisagenda Implementatie Sjors Kaufmann 15 september 2022

Kennisagenda Implementatie

Blog

In opdracht van ZonMw heeft de NIC werkgroep Implementatieonderzoek een kennisagenda opgesteld. De kennisagenda bestaat uit 14 onderwerpen die gegroepeerd zijn in 7 thema’s. In september verzorgde het NIC een webinar waarin de kennisagenda werd toegelicht.


De 7 thema’s binnen de kennisagenda zijn:
• determinanten (barrières en bevorderende factoren)
• proces en methoden van het koppelen determinanten aan implementatiestrategieën
• implementatiestrategieën
• implementatie-uitkomsten
• meetinstrumenten
• onderzoek designs
• theorieën, modellen en raamwerken

Deze thema’s kunnen gelinkt worden aan verschillende implementatiefasen: implementatie, borging, opschalen, de-implementatie. Al deze thema’s worden beïnvloed door de context en mate van complexiteit die deze context met zich meebrengt. Context en complexiteit hebben daarmee naar verwachting invloed op alle thema’s. Waar vanuit onderzoekers meer de behoefte wordt uitgesproken om te onderzoeken hoe iets werkt, heeft de praktijk meer behoefte aan informatie hoe kennis toegepast kan worden in de zorgpraktijk.


Lees verder over de kennisagenda en bekijk de Kennisagenda Implementatie 2022 (volledig rapport), de samenvatting en het webinar.