Home

Nederlands Implementatie Collectief

Welkom bij het Nederlands Implementatie Collectief!


In 2020 heeft ZonMw in opdracht van het ministerie van VWS een verkenning uitgevoerd naar de behoefte aan en haalbaarheid van de oprichting van het NIC. Met de input van deze verkenning gaat het NIC zich in 2021 ontwikkelen tot een breed gedragen, dynamisch en lerend implementatienetwerk, dat het implementatievermogen van zorg, preventie en welzijn vergroot. Dit doen we door het ontwikkelen en doen benutten van implementatiekennis en -kunde in Nederland, waardoor bewezen effectieve interventies en innovaties sneller en beter ingebed raken in het dagelijkse werk en cliënten/patiënten kunnen rekenen op de best mogelijke zorg.

Het Nederlands Implementatie Collectief (NIC) zal als het aan de initiatiefnemers ligt hét Nederlandse netwerk worden voor het delen van kennis en kunde in de zorg, preventie en welzijn. Het NIC-initiatief is in 2014 gestart door een aantal enthousiaste organisaties om bewustwording over het belang van effectief implementeren te stimuleren. Inmiddels hebben ZonMw, Zorginstituut Nederland, het Trimbos-instituut, Amsterdam UMC dit initiatief verder opgepakt.

INITIATIEFNEMERS

ORGANISATIES DIE ONS STEUNEN: