Home

Nederlands Implementatie Collectief

Welkom bij het Nederlands Implementatie Collectief!

Het Nederlands Implementatie Collectief (NIC) zal als het aan de initiatiefnemers ligt hét Nederlandse netwerk worden voor het delen van kennis over effectief implementeren in gezondheid, zorg en ondersteuning. Het NIC-initiatief is in 2014 gestart door een aantal enthousiaste organisaties om bewustwording over het belang van effectief implementeren te stimuleren. Inmiddels hebben ZonMw, Zorginstituut Nederland, het Trimbos-instituut, Het Nederlands JeugdInstituut, Amsterdam UMC en de Vrije Universiteit dit initiatief verder opgepakt.

Deze groep zorgt voor een actieve verbinding tussen netwerken, leergroepen en kenniskringen over implementatie.

In 2020 voert ZonMw in opdracht van het ministerie van VWS een verkenning uit naar de behoefte aan en haalbaarheid van de oprichting van het NIC als een organisatie gericht op de professionalisering van het vakgebied Implementatie in gezondheid, zorg en ondersteuning.

MELD JE AAN ALS JE MEE WILT DOEN!