Nieuwe kennissyntheses implementatie beschikbaar Sjors Kaufmann 19 januari 2024

Nieuwe kennissyntheses implementatie beschikbaar

Boeken
Blog

Het NIC heeft in 2022 een verkenning gedaan van kennishiaten en vraagstukken op het gebied van implementatie in de gezondheidszorg in Nederland. Deze verkenning leidde tot een kennisagenda implementatie. Naar aanleiding van deze kennisagenda heeft ZonMw opdracht gegeven op 3 onderwerpen een kennissynthese uit te laten voeren. Inmiddels zijn 2 kennissyntheses beschikbaar.


Koppelen van determinanten aan implementatie strategieën

Christiaan Vis – VU Amsterdam

Veel praktijkmensen en professionals weten inmiddels determinanten van implementatie (facilitators en barrières) in kaart te brengen. Echter hoe deze vervolgens te koppelen zijn aan implementatiestrategieën is onbekend. Middels literatuuronderzoek en bestudering van lessen uit de praktijk levert dit project adviezen aan implementatieonderzoekers en de implementatiepraktijk.

Determinanten van opschalen

Rixt Smit en Femke van Nassau – Amsterdam UMC

Er wordt veel tijd en geld geïnvesteerd in het ontwikkelen en evalueren van interventies. Indien bewezen effectief is de stap naar inbedding en opschaling in Nederland niet altijd een logisch vervolg. In dit project stond het leren van succesvol opgeschaalde interventies centraal. Deze kennissynthese geeft antwoord op de vraag welke determinanten, opschaalroutes en -strategieën leiden tot succesvol opschalen van preventieve interventies in Nederland.

Lees hier de samenvatting van deze kennissynthese.