Publicatie: de praktijk van Verspreiding en Implementatie door onderzoeksfinanciers Sjors Kaufmann 29 april 2022

Publicatie: de praktijk van Verspreiding en Implementatie door onderzoeksfinanciers

Blog

Het Ensuring Value in Research Funders Forum heeft een survey uitgevoerd om een beeld te krijgen van wat funders doen op het gebied van verspreiding en implementatie (V&I). In Nederland is ZonMw mede-oprichter en steering committee member van dit forum. De survey betrof 31 financiers en stelde 6 categorieën van V&I-activiteiten vast.

Dat overzicht wordt al gezien als benchmark voor wat funders allemaal kunnen doen. Daarin is een grote variatie, afhankelijk van hun opdracht, grootte en ontwikkelingsfase. Zoals het beschikbaar maken van onderzoeksresultaten via websites en social media tot gerichte implementatiesubsidies. Maar ook het investeren in infrastructuur voor implementatie, het organiseren van ontmoetingen tussen onderzoekers en praktijk en het financieren van implementatieonderzoek.

De Engelstalige publicatie Health funders’ dissemination and implementation practices: results from a survey of the Ensuring Value in Research (EViR) Funders’ Forum is interessant voor NIC-leden die meer willen weten over wat financiers kunnen doen om implementatie te ondersteunen.