EIC herkiest Barbara van der Linden als bestuurslid Sjors Kaufmann 12 december 2023

EIC herkiest Barbara van der Linden als bestuurslid

Blog

Op 25 oktober jl. vonden de verkiezingen plaats voor het bestuur van het European Implementation Collaborative (EIC). Barbara van der Linden ( NIC en ZonMw) zat al 3 jaar in het bestuur en was herkiesbaar.  Samen met 2 al zittende en 4 nieuwe bestuursleden is Barbara voor een periode van 3 jaar herkozen.

Het EIC is een netwerk dat meer dan 900 Europese Implementatiecollega’s verbindt en een plek voor kennis over implementatie. Ook organiseert het EIC bijeenkomsten zoals webinars, maar ook elke 2 jaar het European Implementation Event (EIE). Er zijn 178 Nederlanders lid van het EIC, veelal NIC-leden. Ook zijn nationale netwerken zoals het NIC en 7 andere Europese netwerken aangesloten bij het EIC.

Het EIC bestuur 2023-2026

Barbara zet zich de komende 3 jaar in voor de volgende EIE in 2025 in Engeland. Ook is ze verantwoordelijk voor de relaties met en bijeenkomsten voor de aangesloten nationale netwerken. Daarnaast ondersteunt ze mensen uit landen die nog geen nationaal netwerk hebben en support vanuit het EIC zoeken. Zo heeft zij contact met een groep Belgische implementatiecollega’s die ook een landelijk netwerk willen oprichten.

Barbara zal ook de ontwikkelingen in Nederland zoals de vorderingen om van het NIC een zelfstandige, professionele organisatie te maken, inbrengen in het EIC. Via het NIC zal ze jullie informeren over relevante ontwikkelingen bij het EIC.

Via deze link kun je je gratis aansluiten bij het EIC: European Implementation Collaborative – Inspire Implement Improve. Neem voor meer informatie over het EIC contact op met Barbara via linden@zonmw.nl.