NIC meet-up: gezamenlijk op zoek naar ‘Hoe dan?’ Sjors Kaufmann 23 februari 2023

NIC meet-up: gezamenlijk op zoek naar ‘Hoe dan?’

Blog

Een hybride meeting van het NIC en leden op 21 februari 2023 belichtte ondanks een bescheiden aantal deelnemers enkele belangrijke thema’s. Een presentatie door zorgtransformatie-architect Wouter Keijser en een toelichting op de activiteiten an ambities van het NIC vormde daarbij de leidraad.

Wouter Keijser is actief als facilitator van cultuurverandering binnen en tussen zorgorganisaties. Hij richtte zich de afgelopen jaren op de ontwikkeling van best practices op het gebied van (e-health ondersteunde) regionale netwerksamenwerking. Zijn presentatie Regionale Zorgtransformatie: Een Uiterst Sociale Kwestie belichtte dit thema vanuit zowel een medisch als IT-oogpunt. Daarbij kwamen zaken als Regionale zorgtransformatie, het IZA en de bijkomende problemen aan de orde. “Implementeren is een vak waarop we een andere kijk’ moeten krijgen omdat de praktijk dat nodig heeft. De centrale vraag is: zorgtransformatie… hoe dan?” concludeerde Wouter.

De NIC strategie 2022-2024, werd vanuit het NIC toegelicht door Leo Jetten. De plannen en ambities, de Wikken & Wegendienst en Implementatiekennis en -opleidingen kwamen daarin aan bod. Afsluitend werd duidelijk dat er onder de leden van het NIC behoefte is aan intervisie. Een breder opgezette NIC meetup werd aangekondigd voor het komend najaar.
• Bekijk hier de presentatie van Wouter Keijser
• Bekijk hier de NIC strategie 2022-2024
• Kijk hier de NIC meetup 2023 terug op Vimeo