Commissies

Commissies Maaike Media 6 februari 2020

Er is al veel kennis en kunde over implementeren beschikbaar in Nederland. Kennis en kunde die we samen met het veld bij elkaar willen brengen en uit willen bouwen. Dat doen we in onze commissies. Onze werkgroepen brengen in kaart wat er gebeurt in Nederland op het gebied van implementeren en nodigen je uit mee te denken over ambities voor de aankomende jaren.

Vind je het leuk om mee te doen en denken met een van onze  commissies?

Meld je dan aan via de contactpersoon die vermeld staat bij de desbetreffende commissie of stuur een mailtje naar info@nlimplementatie.nl.

werkgroep-opleiding-1
Commissie
Opleidingen en trainingen

De commissie Opleidingen en trainingen heeft als doelstelling het versterken van de opleiding, training en werkwijze van implementatiespecialisten en implementatieonderzoekers. Dit doen we door het stimuleren van professionele ontwikkeling door middel van formele en informele kennisuitwisselingsactiviteiten. Deze vinden plaats bij onderwijsinstellingen, zorgpraktijken, onderzoeksorganisaties en beroepsverenigingen.

werkgroep-tools-1
Werkgroep
Methoden en tools

De commissie Methoden en tools heeft als doelstelling om implementatiedeskundigen te helpen om de juiste methoden en tools te kiezen voor hun situatie/vraagstuk. Dit doen we door kennis over methoden en tools bijeen te brengen, hoe je deze goed gebruikt en het verbinden van verschillende platformen en websites op dit gebied.

werkgroep-onderzoek-1
Commissie
Onderzoek

De commissie Onderzoek heeft als doelstelling om implementatieonderzoek in Nederland te stimuleren door het verbinden en verrijken van onderzoekers. Dit doen we door het faciliteren van opleidingsaanbod, kennisuitwisseling, kennisagenda, profileren van implementatieonderzoek in Nederland en het zoeken van aansluiting bij internationale key players.

werkgroep-intervisie-1
Commissie
Intervisie & verdieping

De commissie Intervisie en verdieping heeft als doel de kennis en vaardigheden van implementatieprofessionals verder te ontwikkelen. Daarnaast zet deze commissie zich ook in om kennis over implementatie te delen tussen verschillende netwerken en belanghebbendengroepen in Nederland.

Sluit je aan bij de Europese Werkgroep

Speciaal voor beginnende wetenschappers en beoefenaars in implementatie en aanverwante gebieden is er ook een Europese werkgroep. Ben je op zoek naar een groep om te netwerken, ideeën te delen en gepassioneerd te zijn over #ImpSci, kennismobilisatie en/of verbeterwetenschap?

Sluit je dan aan bij de werkgroep Early Career Implementation Professional (ECIP).