Implementatiespreekuur ZonMw

Implementatiespreekuur ZonMw

dinsdag 25 januari 2022, 13.00 – 16.30 uur, online

ZonMw heeft als onderzoekfinancier een breed team van implementatiespecialisten in huis. Zij adviseren over hoe implementatie van resultaten van ZonMw-programma’s vormgegeven kan worden. En ze zijn beschikbaar voor vragen over implementatie vanuit de praktijk.

Verslag

Op dinsdag 25 januari 2022 vond het eerste Implementatiespreekuur plaats. Zes deelnemers uit de langdurige zorg, de ziekenhuiszorg en de eerstelijnszorg hadden van tevoren hun vragen rond implementatie naar ZonMw opgestuurd. De vragen zelf waren heel divers, van algemene tips voor subsidieaanvragers tot specifieke vragen over implementatieprojecten. Ook bestreken de vragen alle onderzoeksfasen, van fundamenteel- tot toegepast onderzoek.

Inhoud van de sessie
Tijdens het eerste deel van onlinesessie werden de vragenstellers gekoppeld aan implementatiespecialisten van ZonMw. De koppels gingen uiteen in breakout rooms om de vragen grondig te bespreken en advies en tips van de implementatiespecialisten te krijgen.

Na de één-op-één-gesprekken volgde er een plenaire terugkoppeling. Hieraan deden zo’n vijftien deelnemers mee. Behalve de oorspronkelijke deelnemers volgden een aantal belangstellenden – van zowel binnen als buiten ZonMw – dit gedeelte van de bijeenkomst.

Conclusies en belangrijke punten
De grootste conclusie uit het plenaire gedeelte was dat het spreekuur zeer waardevol werd bevonden zowel door de externe vragenstellers als door de i-specialisten. Men vond het fijn dat er voldoende tijd was om met elkaar in gesprek te gaan en om adviezen te krijgen waardoor de vragenstellers verder konden met hun implementatietrajecten. Ook viel de manier van terugkoppelen goed in de smaak omdat men dan van elkaar kon leren.

Belangrijke punten uit de terugkoppeling waren:
• Begin klein;
• Neem voldoende tijd voor de oriëntatiefase aan het begin van een implementatietraject;
• Zorg dat de behoeftes van de beoogde doelgroep(en) duidelijk zijn;
• houd de scope en de context voor ogen tijdens het gehele traject. Dit vergroot de kans dat de beoogde interventie daadwerkelijk wordt geïmplementeerd.;
• Zet champions in.;
• betrek relevante stakeholders zoveel mogelijk vanaf het begin van het traject;
• Word lid van het Nederlands Implementatie Collectief.

Take-away boodschap
Aan het einde van de sessie werd benadrukt dat er veel kennis beschikbaar is over implementatie. De deelnemers werden aangemoedigd om elkaar op te zoeken en van elkaar te blijven leren.

Meer informatie