Kennisagenda Implementatie

Kennisagenda Implementatie

In opdracht van ZonMw heeft de NIC werkgroep Implementatieonderzoek een kennisagenda opgesteld. De kennisagenda bestaat uit 14 onderwerpen die gegroepeerd zijn in 7 thema’s: determinanten (barrières en bevorderende factoren), het proces en methoden van het koppelen determinanten aan implementatiestrategieën, implementatiestrategieën, implementatie-uitkomsten, meetinstrumenten, onderzoek designs, en theorieën, modellen en raamwerken. Deze thema’s kunnen gelinkt worden aan verschillende implementatiefasen: implementatie, borging, opschalen, de-implementatie.

Al deze thema’s worden beïnvloed door de context en mate van complexiteit die deze context met zich meedraagt. Context en complexiteit hebben daarmee naar verwachting invloed op alle thema’s. Waar vanuit onderzoekers meer de behoefte wordt uitgesproken om te onderzoeken hoe iets werkt, heeft de praktijk meer behoefte aan informatie hoe kennis toegepast kan worden in de zorgpraktijk.

Lees en bekijk hier meer over de kennisagenda:
Kennisagenda Implementatie 2022 (volledig rapport)
Samenvatting Kennisagenda
Webinar Kennisagenda Implementatie