Contact

Meld je aan als je mee wilt denken

We willen graag samen met professionals met implementatiekennis inhoud en vorm geven aan het Nederlands Implementatie Collectief.

Is implementeren en zorg innoveren uw werk of heeft het uw belangstelling? Wilt u net als wij dat de kennis en expertise hierover verzameld en breed gedeeld worden? Wilt u meedenken over het tot stand brengen van een landelijk netwerk hiervoor?


Wil je in contact komen?

Voel je vrij om te schrijven aan info@nlimplementatie.nl

of te bellen met Marleen Wilschut 06 – 33 70 70 05


Volg ons op Twitter en sluit je aan bij de LinkedIn-groep zodat je geen nieuws mist!