Wiki-woord

Wiki-woord

Elke nieuwsbrief proberen we één of meer woorden of termen toe te lichten die te maken hebben met implementatie. Hieronder vind je een overzicht van woorden die we tot nu toe hebben behandeld. Heb je suggesties of eigen reflecties? Laat het ons weten!

Woorden

WoordBeschrijving
Implementation scienceVolgens Eccles et. al “de wetenschappelijke studie naar methoden om systematische benutting van onderzoeksresultaten en andere evidence-based praktijken te bevorderen in de praktijk … inclusief de studie van invloeden op gezondheidszorg-professionals en organisationeel gedrag.”
Capacity buildingVolgens Leeman et. al. “elke strategie of combinatie van strategieën die erop gericht is praktijkprofessionals te voorzien van menu’s met evidence-based interventies en hun motivatie en vermogen te vergroten om deze interventies te adopteren en implementeren.”
ImplementatiestrategieënVolgens Proctor et. al. “methoden of technieken die adoptie, implementatie en borging van een klinisch programma of routine vergroten. Zoals methoden voor training en beslisondersteuning, interventie-specifieke toolkits, […] richtlijnen, […] organisatie-interventies […] en economische, fiscale of regelgevende strategieën.”
Evidence-based practiceVolgens Hughes et. al. “het gewetensvol en oordeelkundig gebruik van het beste, huidige bewijs in combinatie met klinische expertise en patiëntwaarden, om gezondheidszorgbeslissingen te sturen.”

Reflecties

Bethany Hipple Walters geeft een reflectie op hoe ze drie termen combineert om de vertaling van theorie naar praktijk te maken.

Gecombineerd zie ik deze drie definities als instructies voor de implementatie van onderzoeksresultaten in de praktijk. Veel implementatieprojecten focussen op het vergroten van ‘evidence-based practice’ of, in simpelere woorden, behandelingen en zorgplannen die gestuurd worden door onderzoeksresultaten. Deze vertaling van onderzoeksresultaten naar praktijk gebeurt, gedeeltelijk, door ‘capacity building’-activiteiten die beogen zorgverleners te voorzien van kennis en hulpmiddelen die zij nodig hebben om nieuwe, evidence-based praktijken te implementeren in hun eigen werk. Echter, capacity building is niet genoeg; het ontwikkelen en gebruiken van een ‘implementatiestrategie’ kan zorgverleners en ondersteunend personeel helpen om effectief, efficiënt en duurzaam nieuwe behandelingen of zorgplannen te implementeren.

Bethany Hipple Walters