Werkgroepen

Werkgroepen

Er is al veel kennis en kunde over implementeren. Kennis en kunde die we samen met het veld bij elkaar willen brengen en uit willen bouwen. Dat doen we in werkgroepen. Die hoeven dat niet helemaal zelf te doen. Via de nieuwsmail kunnen ze peilingen en oproepen uitzetten onder de mensen die zich als meedenker hebben aangemeld.

Als je mee wilt doen aan een van de werkgroepen, kan jij je daarvoor aanmelden via info@nlimplementatie.nl.

In oktober en november 2020 vonden de eerste bijeenkomsten van de NIC werkgroepen plaats. De werkgroepen brengen in kaart wat er gebeurt in NL op het gebied van implementeren en nodigen je uit mee te denken over ambities voor de aankomende jaren. Wil je meer weten over het NIC? Wil je meedoen en meedenken? Neem dan deel aan de online bijeenkomsten van de werkgroepen!

We hebben de volgende werkgroepen:

Methoden en tools

Op tal van plekken zijn al succesvolle aanpakken en instrumenten voor implementatie ontwikkeld en uitgeprobeerd. Deze werkgroep zal ze verzamelen en samen met gebruikerservaringen verder verspreiden en wellicht ook doorontwikkelen. Lees meer.

Implementatie-onderzoek

Deze werkgroep richt zich op het brede spectrum van Implementatie Onderzoek in Nederland met als doel om financiering, kennis en expertise, onderzoeksmethoden, en (internationale) samenwerking te stimuleren om zo de kwaliteit van het onderzoek in Nederland te borgen. Lees meer.

Opleidingen en trainingen

Kennis nemen van implementatie kan via tal van opleidingen en trainingen, ook buiten het veld van zorg. Deze werkgroep brengt trainingen en opleidingen in beeld die relevant kunnen zijn voor mensen binnen de zorg die zich als implementatie-expert (verder) willen ontwikkelen. Uit dit aanbod en aan de hand van de voor implementatie vereiste competenties kan de werkgroep wellicht ook zelf een trainingsaanbod opstellen voor zowel implementatie-experts als implementatie-onderzoekers. In een modulaire opbouw kunnen we zo toewerken naar een curriculum. Lees meer.

Intervisie en netwerken

Leren doe je met elkaar, vooral als wat je doet nog niet formeel een vak is. Deze werkgroep gaat na wat er bij komt kijken om in netwerkverband, binnen landelijke en regionale structuren intervisie tussen implementatie-experts te organiseren en het vak verder te brengen door onderling kennis, werkervaringen en best practices uit te wisselen over implementatie in de zorg. Lees meer.