Werkgroep Implementatie-onderzoek

Werkgroep Implementatieonderzoek

De werkgroep Implementatieonderzoek heeft als doelstelling om implementatieonderzoek in Nederland te stimuleren door het verbinden en verrijken van onderzoekers. Dit willen we doen middels het faciliteren van opleidingsaanbod, kennisuitwisseling, kennisagenda, profileren van implementatieonderzoek in Nederland en het zoeken van aansluiting bij internationale key players.

Wie zitten er in de werkgroep?

De werkgroep wordt geleid door Femke van Nassau (Amsterdam UMC), samen met Leti van Bodegom-Vos (Leiden UMC), Anouk Driessen (Amsterdam UMC), Pauline Goense (ZonMw), Bethany Hipple Walters (Trimbos-instituut), Erwin Ista (Erasmus MC), Wouter Keijser (Universiteit Twente / DIRIMI Instituut), Rianne van der Kleij (Leiden UMC), Christiaan Vis (Vrije Universiteit, Gera Welker (UMC Groningen) en Michel Wensing Heidelberg Universiteit, Duitsland; Radboudumc) vormt zij de kerngroep.

Activiteiten en updates

 • Kennisagenda implementatie
  In opdracht van ZonMw heeft de NIC werkgroep Implementatie onderzoek een kennisagenda opgesteld. Download hier de volledige Kennisagenda Implementatie.
  De kennisagenda bestaat uit 24 onderwerpen die gegroepeerd zijn in 7 thema’s: determinanten (barrières en bevorderende factoren), het proces en methoden van het koppelen determinanten aan implementatiestrategieën, implementatiestrategieën, implementatie-uitkomsten, meetinstrumenten, onderzoek designs, en theorieën, modellen en raamwerken. Deze thema’s kunnen gelinkt worden aan verschillende implementatiefasen: implementatie, borging, opschalen, de-implementatie.
  Al deze thema’s worden beïnvloed door de context en mate van complexiteit die deze context met zich meedraagt. Context en complexiteit hebben daarmee naar verwachting invloed op alle thema’s. Waar vanuit onderzoekers meer de behoefte wordt uitgesproken om te onderzoeken hoe iets werkt, heeft de praktijk meer behoefte aan informatie hoe kennis toegepast kan worden in de zorgpraktijk.

 • In kaart brengen van implementatieonderzoek-opleidingsaanbod
  Samen met de werkgroep opleiding en trainingen is samengewerkt aan een competentieprofiel voor opleidingen op het gebied van implementatie.
 • Organiseren van themabijeenkomsten met en voor werkgroepleden. Geplande activiteiten lees je op deze website.

Denk en doe mee!

Heb jij goede ideeën? Tips of leerpunten? Laat het ons weten! Neem direct contact op met Femke.