Verdiepingssessie: waar loop je tegenaan tijdens het implementeren?

Verdiepingssessie: waar loop je tegenaan tijdens het implementeren?

vrijdag 28 januari 2022, 11.00 – 12.00 uur, online

De werkgroep Implementatieonderzoek van het Nederlands Implementatie Collectief (NIC) heeft afgelopen maanden een vragenlijst uitgezet om kennishiaten op het gebied van implementatie in kaart te brengen. In deze sessie lichten we enkele van deze hiaten uit en gaan we hierover graag met jullie in gesprek.

Interesse?

Meld je aan via Google forms:

https://forms.gle/1ywdzrdBboQGJFr9A