Spreekuur Zorg voor innoveren: hulp bij implementeren en opschalen

Spreekuur Zorg voor Innoveren: hulp bij implementeren en opschalen

donderdag 27 januari 2022, 14.05 – 15.00 uur (online)
donderdag 27 januari 2022, 15.05 – 16.00 uur (online)

Zoek je antwoorden op vragen over innovaties implementeren of opschalen in de zorg? Loop je vast bij het vinden van de weg om een innovatie ingevoerd te krijgen in de praktijk? Wil je hulp bij het maken en uitvoeren van een implementatieplan? Adviseurs van het loket Zorg voor innoveren zijn beschikbaar voor uitleg en het behandelen van vragen.

Verslag

Het programma was als volgt opgebouwd:
• Introductie presentatie over het programma Zorg voor innoveren als hulpbron voor zorginnovaties, implementatie en opschaling.
• Spreekuur op basis van casuïstiek met vragen.
Anke Snijder (programma secretaris) en Leo Jetten (senior programma manager) verzorgden het programma. Er waren 12 aanmeldingen van medewerkers uit de zorg en innovatoren van verschillende aard.

Uiteindelijk was er een levendige discussie met zes belangstellenden. De deelnemers voerden verschillende casuïstiek ten tonele.

De casuïstiek die werd besproken leidde in alle gevallen tot het aanreiken van suggesties voor vervolgstappen en verwijzingen naar nieuwe kennisbronnen voor de deelnemers.
Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie m.b.t. de besproken innovaties, beperken we ons hier tot de thematiek;

• Hoe pas je een Amerikaanse applicatie voor een gepersonaliseerde vaccinatiecheck aan op de Nederlandse situatie?

• ‘We hebben het hygiëne product veel getest. En we hebben enthousiaste reacties. Dat ruikt naar opschalen. Maar hoe doen we dat op een goede efficiënte manier?’

• Wij richten ons nu op de preventieve kant, gezonde voeding, diabetesfonds, bewegen, mentale veerkracht. We meten impact samen met Erasmus MC. ‘Wij zijn op zoek naar partijen om mee samen te werken voor impact meten en activatie.’

• ‘Een businesscase is niet altijd in euro’s uit te drukken. Maar er is vaak wel gezondheidswinst. Hoe ga je dat meten en waarderen?’

• ‘Als je welzijn op een grote berg gooit, levert elke euro meer euro’s op. Maar waar zit die opbrengst? Dat is heel verdeeld/versplinterd en erg moeilijk/tijdrovend om te onderzoeken.

• Richtlijnen implementeren. Hoe doe je dat?

De deelnemers hebben allen met een positieve reactie de sessies verlaten. Met een van hen is follow-up afgesproken.

Meer informatie via www.zorgvoorinnoveren.nl

Over Zorg voor Innoveren

ZonMw is coördinator van het programma Zorg voor innoveren, dat een steun wil zijn voor elke zorginnovator in Nederland. We doen dit vanuit de samenwerking tussen het ministerie van VWS, het Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en ZonMw.