Leren van elkaars implementatie-uitdagingen en ideeën

Leren van elkaars implementatie-uitdagingen en ideeën

donderdag 27 januari, 9.30 – 10.30 uur, online

Tijdens de week van de implementatie organiseerde het Amsterdam Center for Implementation Science (AmsCIS) op donderdag 27 januari van 9.30-10.30 uur een online – Yes We Can! – sessie, waarin onderzoekers een platform kregen om mee te denken over elkaars implementatieproblemen en -uitdagingen, en zich te laten inspireren door elkaars ideeën en oplossingen.

Verslag 1

De meeting werd ingeleid door Femke van Nassau. Doel is om met elkaar te delen waar we tegenaan lopen, en vervolgens 1) samenwerking te faciliteren om implementatie problemen op te lossen, 2) input te geven en te ontvangen van peers en experts. Dit werd gedaan aan de hand van twee casussen.

De eerste betrof onderzoek naar plantaardige voeding bij patiënten met o.a. reumatoïde artritis of artrose met metabool syndroom. De onderzoekers legden de vraag neer hoe en waar te beginnen met opschalen. Belangrijk tips / vragen die naar voren kwamen waren ‘zorg voor goede verbinding tussen de wereld van onderzoek en de ‘reële’ wereld’, ‘is er een verdienmodel’, ‘zorg dat deelnemers worden bereikt (digitaal / fysiek)’, ‘vooral fysieke bijeenkomsten bieden goede gelegenheid voor interactie tussen betrokkenen (deelnemers, zorgverleners, stakeholders)’, ‘maak duidelijk wie de regie pakt, wie je nodig hebt en wie welke rol pakt’.

Verslag 2


De tweede casus betrof het implementeren van de Happiest Baby Methode (HBM). Deze interventie wordt in NL en USA aangeboden, maar tot nu toe vooral aan redelijk hoogopgeleide ouders. Men wil met deze studie onderzoeken hoe de interventie aangeboden kan worden in meer kwetsbare wijken. Enkele tips en suggesties die werden gedaan zijn: ‘betrek ook de verloskundigen’, ‘maak gebruik van ‘moedercafé’s’, ‘maak gebruik van de verschillende loketten die ouders bezoeken’. Bedoeling is dat HBM usual care wordt. Tip: neem het op binnen en/of als routinezorg.

Door: Sanne van Hagen – Vrienden van Verandering — Projectleiden, Organiseren en Trainen op een inclusieve manier en Anne Hendriks – ervaringsdeskundige

In de vorm van een inspirerende theatrale lezing lieten de sprekers zien dat het soms moeilijk is om samen te werken met mensen met een beperking. Maar niet onmogelijk en zeker de moeite waard wanneer je er de tijd en rust voor neemt. Het streven is een gelijkwaardige samenwerking waarbij je met elkaar meebeweegt, elkaar ziet als totaal mens en elkaar raakt waardoor de samenwerking normaal wordt. De sprekers werken samen en geven daarbij het goede voorbeeld. Als je praat over samenwerken helpt het om het eerst ook zelf doen. Of in ieder geval de urgentie te voelen. En dat gaat alleen door eerst te verbinden met jezelf.

Aansluitend gaven Sanne en Anne een presentatie over inclusief implementeren van technologie of andere zorginterventies. Implementeren betekent in dit geval dat de mensen voor wie het bedoeld is de interventie daadwerkelijk gaan gebruiken. Samenwerking is een essentieel onderdeel daarvan. Er zijn verschillende manieren van samenwerken zoals mee weten, meedenken, mee beoordelen, meedoen, mee beslissen (participatiewiel/ladder). Aan de hand van 4 fasen van implementeren gaven zij mooie voorbeelden uit hun eigen praktijk en ervaring. Het ging om de stappen: voorbereiden – pilot – implementeren – evalueren, en dit in relatie tot voelen / denken / doen. De belangrijkste take-home message? Dat je begint met de dialoog aan te gaan om een samenwerking te starten, ook al weet je niet hoe.