Over ons

Over onsHet Nederlands Implementatie Collectief (NIC) wordt als het aan de initiatiefnemers ligt hét Nederlandse netwerk voor het delen van kennis en kunde in de zorg, preventie en welzijn. Het NIC-initiatief is in 2014 gestart door een aantal enthousiaste organisaties om bewustwording over het belang van effectief implementeren te stimuleren. Inmiddels wordt het initiatief geleid door een enthousiaste stuurgroep vanuit verschillende organisaties.

Lerend implementatienetwerk

We willen graag de komende jaren groeien als breed gedragen, dynamisch lerend implementatienetwerk, dat het implementatievermogen vergroot in de zorg, preventie en welzijn, voor zowel praktijk, beleid, onderwijs als onderzoek. Dit doen we door het ontwikkelen en doen benutten van implementatiekennis en -kunde in Nederland, waardoor bewezen effectieve interventies en innovaties sneller en beter ingebed raken in het dagelijkse werk en cliënten/patiënten kunnen rekenen op de best mogelijke zorg.

Geen nieuwe structuren, maar verbinden wat er al is

De stuurgroep stelt zich als doel implementatievragen van het veld te beantwoorden, stimuleert partijen en personen die met implementatie bezig zijn om met up-to-date kennis en kunde te werken, stelt deze beschikbaar, ontwikkelt het door of stimuleert dat, en brengt op die manier regie aan in een veld waar dat nog (goeddeels) ontbreekt. Niet door nieuwe structuren op te zetten, maar door te verbinden wat er al is vanuit praktijk, beleid, onderwijs en onderzoek.