Onze missie

Onze missie

Weten dat iets beter kan, is één ding. Ervoor zorgen dat een verbetering doorgevoerd wordt en beklijft, is wat anders. In zorg en welzijn vindt veel innovatie plaats. Dat heeft er door de jaren heen voor gezorgd dat er steeds meer mensen ervaring en expertise mee hebben opgedaan. Gaandeweg is het een expertisegebied geworden. Een vakgebied echter, waarvan de kennis en expertise versnipperd is en dat nog geen vaste (organisatie)vorm heeft.

Verkenning

In 2020 heeft ZonMw in opdracht van het ministerie van VWS een verkenning uitgevoerd naar de behoefte aan en haalbaarheid van het oprichten van het NIC als een landelijke organisatie voor de professionalisering van het vakgebied Implementatie in gezondheid, zorg en ondersteuning. De verkenning bevestigt het beeld dat ten grondslag lag aan de verkenning en laat zien dat de behoefte aan kennis en aan uitwisseling over implementatie groot is en toe neemt. Door het NIC te zien als groeimodel, kunnen we met de trekkers van de werkgroepen starten om een beweging in gang te zetten en deze gaande weg uit te bereiden.
Het NIC-initiatief zal succesvol zijn als het zich ontwikkelt tot een breed gedragen, dynamisch en lerend implementatienetwerk, dat het implementatievermogen van zorg, preventie en welzijn vergroot door het ontwikkelen en doen benutten van implementatiekennis en -kunde in Nederland, waardoor bewezen effectieve interventies en innovaties sneller en beter ingebed raken in het dagelijkse werk en cliënten/patiënten kunnen rekenen op de best mogelijke zorg.

Rapportage

Hoe we dat precies gaan aanpakken? Daarover lees je meer in de rapportage.

Onepager

Behoefte aan een beknopt overzicht van de aanleiding, het doel en de aanpak? Lees dan onze onepager.

Position paper

De initiatiefnemers van het NIC hebben een Position Paper geschreven. Je kunt het hier lezen: