Onze missie

Onze missie

Weten dat iets beter kan, is één ding. Ervoor zorgen dat een verbetering doorgevoerd wordt en beklijft, is wat anders. In zorg en welzijn vindt veel innovatie plaats. Dat heeft er door de jaren heen voor gezorgd dat er steeds meer mensen ervaring en expertise mee hebben opgedaan. Gaandeweg is het een expertisegebied geworden. Een vakgebied echter, waarvan de kennis en expertise versnipperd is en dat nog geen vaste (organisatie)vorm heeft.

Verkenning

In 2020 voert ZonMw in opdracht van het ministerie van VWS een verkenning uit naar de behoefte aan en haalbaarheid van het oprichten van het NIC als een landelijke organisatie voor de professionalisering van het vakgebied Implementatie in gezondheid, zorg en ondersteuning. We denken daarbij aan de oprichting van een nationale organisatie en daarmee aan het:

  • bij elkaar brengen en verder verspreiden van implementatiekennis,
  • aanbieden van succesvolle implementatie-aanpakken, tools en praktijkervaringen,
  • stimuleren van implementatie-onderzoek,
  • informeren over trainingen en opleidingen over implementeren,
  • oprichten en ondersteunen van platforms en werkgroepen,
  • organiseren van bijeenkomsten en congressen.

Vóór 1 oktober 2020 willen we in beeld brengen hoe groot de behoefte is aan een Nederlands Implementatie Collectief, wat het draagvlak is en welke inhoud en vorm het moet hebben, en brengen we in beeld wat er over implementatie in de zorg al bestaat aan initiatieven, opleidingen, onderzoek en platforms.

De initiatiefnemers van het NIC hebben een Position Paper geschreven. Je kunt het hier lezen:

MELD JE AAN ALS JE MEE WILT DOEN!