Leerbijeenkomsten

Leerbijeenkomsten

Het Expertisenetwerk Implementatie organiseert in 2022 vier Leerbijeenkomsten op de volgende data van 14.00 – 16.00 uur:

 •  Dinsdag 15 maart (lees de microlearning Wat is impact?)

 •  Donderdag 9 juni
 •  Dinsdag 4 oktober
 •  Donderdag 8 december

De bijeenkomsten zijn vooralsnog online gepland; een link volgt kort voor de sessie op deze pagina.

Thema

Het thema voor de invulling van de bijeenkomsten is Impact, die we in een cyclus zullen aanbieden.

Al verschillende keren is het bereiken, duiden, creëren en meten van impact onderdeel van onze gesprekken geweest. Implementeren gaat juist over impact maken en het proces ernaar toe zo goed mogelijk inrichten. Hiervoor moet je ook een ‘goed verhaal’ hebben om burgers of patiënten, partners en stakeholders, en ook financiers mee te krijgen in je implementatietraject als programma, project of co-creatie. Vervolgens is het de kunst om goed te sturen op zoveel mogelijk impact en die aantoonbaar te maken als verantwoording.

Dit gaat in de kern over het duiden van en creëren van impact met het oog op de bedoeling voor de maatschappij. En dit met het oog op transitiemanagement, stelseldynamiek, perspectieven van stakeholders en partners, valorisatie etc. Kortom, het gaat eigenlijk in de breedte over waarom, hoe en met welk resultaat we ons implementatiewerk doen en het verhaal dat we onderweg telkens vertellen en het eindresultaat tonen.

In de voorbereiding in de stuurgroep van het Expertisenetwerk Implementatie werd al gauw duidelijk dat één bijeenkomst niet voldoende zou zijn om dit onderwerp Impact goed te bekijken. Daarom hebben we besloten om de vier leerbijeenkomsten in 2022 hieraan te wijden als jaarprogramma Impact, en we nodigen jullie graag uit een reis naar impact met elkaar te gaan maken.

In dit programma bieden we leerpunten op inhoud én methode:

 • Met sprekers en discussie en dialoog kom je tot je visieontwikkeling en handvatten en methoden voor het maken van impact
 • In de manier waarop we de leerbijeenkomsten inrichten, vind je kennismaking en oefening met methoden, die je bij implementeren kunt inzetten

De thema’s in de 4 leerbijeenkomsten van het jaarprogramma Impact zijn als volgt:

 1. Wat is Impact in het complexe veld met vele perspectieven?
  Wat is impact eigenlijk als het gaat om de bedoeling voor de maatschappij? Hoe definiëren we dit en dragen we dit uit? En wat is en omvat impact vanuit verschillende perspectieven van implementatiedoelen en betrokkenen, en hoe brengen we dit samen tot het geheel?
  Een leerbijeenkomst met complexe meer-partijen casus en leerdialoog
 2. Hoe kunnen we impact duiden en concreet maken?
  Hoe duiden we impact vanuit verschillende perspectieven? Hoe kunnen we een idee dat verder weg ligt (‘moonshot’) duiden als een concretere impact waar partijen hun waarde in vinden en aan gaan bijdragen. Welke methoden gebruiken we hiervoor en welke onderliggende principes hierbij keren hierin telkens terug/zijn belangrijk?
  Een leerbijeenkomst met sprekers over hun impact-methoden.
 3. Hoe kunnen we impact creëren?
  Wat is dan passend/het juiste om te doen voor de beoogde impact en bedoeling voor de maatschappij? Waarop ga je sturen en welke samenhang van instrumenten heb je hiervoor? Wat komt hierbij kijken en wie en wat is belangrijk om te beïnvloeden?
  Een leerbijeenkomst met complexe transitiecasus en leerdialoog.
 4. Hoe kunnen we impact aantonen?
  Welke verschillende manieren van zichtbaar maken zijn er om de impact van je implementatietraject aantoonbaar te maken en te verantwoorden? Wat betekenen al verschillende manieren van aantonen voor hoe we impact waarderen of normeren?
  Een leerbijeenkomst met sprekers en hun methoden.

Doel van deze reis in ons jaarprogramma Impact is inzicht krijgen in impact en hoe er steeds beter mee om te gaan. Bij elke verkenning willen we daarom ook stil staan bij de vragen als: wat betekent deze verkenning voor ons werk als implementatiedeskundige? Waar is belangrijk op te letten in ons werk? Waar kunnen we ons beter in bekwamen? En welke aspecten zijn moeilijk te doorgronden en wat vraagt om meer ontwikkeling in ons vakgebied?

We verwachten met dit jaarprogramma Impact een volgend fundament in ons vakgebied implementatie te kunnen leggen. We hopen dan ook met jullie samen hieraan te kunnen bouwen. Gaan jullie mee op deze reis in 2022?

Contactpersonen

Madelon Rooseboom mrooseboom@zinl.nl
Lisanne Dennesen ldennesen@zinl.nl

Link

Lees meer over het Expertisenetwerk Implementatie op de website van Zorginstituut Nederland.