Categorieën
Geen categorie

Neem deel aan de Week van de Implementatie 2023!

Neem deel aan de Week van de Implementatie 2023!

Het programma van de jaarlijkse Week van de Implementatie is definitief! Het NIC presenteert van 23 tot 27 januari 2023 een week lang activiteiten voor collega’s en iedereen die werkt aan of geïnteresseerd is in implementatie.

Bekijk het programma van de Week van de Implementatie 2023 en geef je op via het aanmeldformulier van de sessie van jouw keuze of meld je aan via info@nlimplementatie.nl.

Categorieën
Geen categorie

Programma Week van de Implementatie 2023

Programma Week van de Implementatie 2023

Van 23 tot 27 januari 2023 organiseert het NIC de jaarlijkse Week van de Implementatie. Inmiddels is het voorlopige programma bekend: bekijk de onderdelen en geef je ervoor op!

Categorieën
Geen categorie

Kennisagenda Implementatie geeft aanzet tot uitwerking drie kennissyntheses

Kennisagenda Implementatie geeft aanzet tot uitwerking drie kennissyntheses

Naar aanleiding van de opgehaalde behoeften en informatie uit de Kennisagenda Implementatie heeft het NIC 8 onderwerpen beschreven die inspelen op eerste behoeften die zijn opgehaald in het veld. ZonMw heeft hieruit 3 projecten geselecteerd en stelt voor ieder EUR 50.000 beschikbaar voor de verdere uitwerking.

De 3 geselecteerde onderwerpen zijn:

Linken van determinanten aan implementatie strategieën

Christiaan Vis, Leti Bodegom-Vos, Erwin Ista

Veel praktijkmensen en professionals weten inmiddels determinanten van implementatie (facilitators en barrières) in kaart te brengen. Echter hoe deze vervolgens te koppelen zijn aan implementatiestrategieën is onbekend. Middels een literatuuronderzoek bekijken we hoe op dit moment in onderzoek en praktijk determinanten aan strategieën worden gekoppeld.

Designs voor testen van strategieën

Femke van Nassau

Er bestaan diverse overzichtsartikelen over welk design het beste ingezet kan worden voor het testen van een strategie in een bepaalde context. Naast het gebruik van de in deze artikelen beschreven designs, bestaat er momenteel een tendens om in projecten gebruik te maken van participatieve onderzoeksmethoden. Dit voorstel komt tot aandachtspunten voor de nuttige inzet van actie onderzoek.

Determinanten van opschalen

Femke van Nassau

Er wordt veel tijd en geld geïnvesteerd in het ontwikkelen en evalueren van interventies. Indien bewezen effectief is de stap naar inbedding en opschaling in Nederland niet altijd een logisch vervolg. In dit project staat het leren van succesvol opgeschaalde interventies centraal. Hierbij onderzoeken we retrospectief met stakeholders van verschillende interventies hoe zij hebben opgeschaald, welke determinanten hierbij een rol speelden en welke strategieën werden ingezet.

Afronding

De afronding van de kennissyntheses Linken van determinanten aan implementatie strategieën en Determinanten van opschalen vindt plaats op 1 april 2023; Designs voor testen van strategieën volgt op 1 mei 2023.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de kennissyntheses contact op met de uitvoerders of met Jos Zandvliet.

Lees verder

Bekijk de volledige beschrijving van de 3 geselecteerde en de overige 5 voorgestelde onderwerpen.
Lees ook de pagina Kennisagenda Implementatie.

Categorieën
Geen categorie

European Implementation Event 2023: save the date!

European Implementation Event 2023: save the date!

Het tweede European Implementation Event vind plaats op 8 en 9 juni 2023. Plaats van handeling is Basel, Zwitserland. Het Zwitserse Impact netwerk treedt op als host en organiseert dit evenement samen met de European Implementation Collaborative (EIC).

Na een succesvolle – maar helaas door Corona noodgedwongen online gehouden – EIE in 2021 kunnen we vooralsnog komend jaar weer internationale implementatiecollega’s ontmoeten tijdens een tweedaagse bijeenkomst.

De registratie is onlangs geopend en tot 1 januari 2023 geldt een zogeheten Night Owl tarief, dat bijna de helft van de prijs scheelt. Daarna is er nog een Early Bird dat geldt tot 15 maart 2023. Pas als je daarna registreert, betaal je het volle tarief.

De call for abstracts is inmiddels open. Tot 31 januari 2023 kun je inschrijven voor een presentatie, symposium, debat of poster. Voor early career collega’s is er een wedstrijd voor een keynote georganiseerd.

Alles over het European Implementation Event 2023 vind je op de website van EIC.

Vragen aan Cecilie Varsi, voorzitter van de EIC

Over welke plannen voor het EIE ben je als EIC-voorzitter enthousiast?

Dat de EIE een breed en gevarieerd programma presenteert dat de praktijk van en onderzoek naar implementatie uit heel Europa en daarbuiten toont. Dat deelnemers in creatieve sessies ervaringen kunnen delen. Er zijn diverse sprekers met multidisciplinaire achtergronden die reflectie en discussie willen aangaan. Een hoogtepunt is een programma gericht op implementatieprofessionals aan het begin van hun carrière. We hopen dat dit zal leiden tot samenwerking en vriendschappen en een platform kan zijn voor contact tussen junioren en meer ervaren professionals.

Waarom moeten mensen de moeite nemen naar Basel te reizen?

Het is even geleden dat de Europese implementatie-community elkaar kon ontmoeten; dit is de eerste keer dat het ‘live’ kan. Na het online EIE van 2021 kunnen we elkaar weer ontmoeten voor diepgaander contact en het delen van ervaringen. Het EIE vind op twee plaatsen in de prachtige stad Basel plaats, op een donderdag en vrijdag. Een mooie gelegenheid om ook de bezienswaardigheden te bezoeken en een weekend te blijven.

Waarop verheug je je het meest?

De updates over implementatieprojecten en -initiatieven die ik al een paar jaar volg zonder dat we elkaar konden treffen. Ik vind het belangrijk om mensen persoonlijk te ontmoeten, om bij te praten en nieuwe te leren kennen.

Waarom is online deelname niet mogelijk?

We denken dat veel mensen online evenementen zat zijn en weer persoonlijke ontmoetingen willen. Daarom zetten wij in op een sociaal evenement dat nieuwe energie kan geven, dat waardevoller kan zijn. Vanzelfsprekend houden we de Covid-19 situatie in de gaten om alles veilig te houden. We hopen iedereen in juni 2023 in Basel te ontmoeten!

Categorieën
Geen categorie

Geef je op als deelnemer van de Week van de implementatie 2023

Geef je op als deelnemer van de Week van de implementatie 2023

Van 23 tot 27 januari 2023 organiseert het NIC weer de jaarlijkse Week van de Implementatie. Tijdens deze week organiseren tal van implementatiegerichte mensen en organisaties bijeenkomsten waar je fysiek welkom bent of online aan kan deelnemen.

Enkele programmaonderdelen zijn al bekend. Het Implementatienetwerk Sport en Bewegen organiseert op de vrijdag een onderzoeksymposium in Eindhoven. Daarnaast verzorgt het ZonMw implementatieteam een sessie over vragen die zij vaak gesteld krijgen (FAQ’s) en de antwoorden die zij daarop geven.

Zoals de gewoonte is, zorgen initiatiefnemers voor het organiseren van de bijeenkomsten. Daarvoor biedt het NIC een platform en voor het verwerken van de aanmeldingen. Stuur ons een mail om jouw bijeenkomst toe te voegen of om je op te geven als deelnemer.

Categorieën
Geen categorie

Kennisagenda Implementatie

Kennisagenda Implementatie

In opdracht van ZonMw heeft de NIC werkgroep Implementatieonderzoek een kennisagenda opgesteld. De kennisagenda bestaat uit 14 onderwerpen die gegroepeerd zijn in 7 thema’s. In september verzorgde het NIC een webinar waarin de kennisagenda werd toegelicht.

De 7 thema’s binnen de kennisagenda zijn:

  • determinanten (barrières en bevorderende factoren)
  • proces en methoden van het koppelen determinanten aan implementatiestrategieën
  • implementatiestrategieën
  • implementatie-uitkomsten
  • meetinstrumenten
  • onderzoek designs
  • theorieën, modellen en raamwerken

Deze thema’s kunnen gelinkt worden aan verschillende implementatiefasen: implementatie, borging, opschalen, de-implementatie. Al deze thema’s worden beïnvloed door de context en mate van complexiteit die deze context met zich meebrengt. Context en complexiteit hebben daarmee naar verwachting invloed op alle thema’s. Waar vanuit onderzoekers meer de behoefte wordt uitgesproken om te onderzoeken hoe iets werkt, heeft de praktijk meer behoefte aan informatie hoe kennis toegepast kan worden in de zorgpraktijk.

Lees verder over de kennisagenda en bekijk de Kennisagenda Implementatie 2022 (volledig rapport), de samen vatting en de webinar.

Categorieën
Geen categorie

ZonMw biedt regeling voor implementatie-opleiding

ZonMw biedt regeling voor implementatie-opleiding

Om te zorgen dat nieuwe kennis en innovaties hun weg vinden naar de zorgpraktijk, is nadrukkelijke aandacht voor de implementatie ervan noodzakelijk. Steeds vaker wordt een beroep gedaan op professionals die verstand hebben van implementatie en hoe die succesvol te laten verlopen. Helaas blijft de capaciteit van goed opgeleide, deskundige implementatie-professionals nog achter. Daarom komt ZonMw met de mogelijkheid voor een subsidie voor een opleiding tot Implementatie Fellow.

ZonMw wil de pool van implementatie-experts vergroten en biedt een persoonsgebonden subsidie voor een opleiding tot Implementatie Fellow. Deze opleiding duurt 1,5 jaar en bestaat uit een opleidingsprogramma, intervisie, coaching en werken aan een casus. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet je HBO of WO opgeleid zijn, werken in de zorg, bij een beroepsvereniging of in het publieke gezondheidsdomein en 1 tot 2 dagen per week beschikbaar zijn.

De opleiding biedt de kans om theoretische en praktische kennis op te doen en uiteindelijk te voldoen aan het internationaal erkende functieprofiel van Implementation Science Practitioner. Doel is dat je als Implementatie Fellow blijvend gaat functioneren als bruggenbouwer tussen onderzoek en praktijk en als ambassadeur voor implementatie in Nederland.

Deadline en meer informatie

De deadline voor indiening is 4 oktober 2022. Lees hier meer over de Implementatie Fellow-opleiding en de voorwaarden.

Als je nog meer wilt weten, neem dan contact op met Tamara de Jonge via doelmatigheidsonderzoek@zonmw.nl.

Categorieën
Geen categorie

Subsidie voor implementatie van kennis en innovaties gericht op passende zorg

Subsidie voor implementatie van kennis en innovaties gericht op passende zorg

ZonMw start 2 nieuwe rondes waarin subsidie beschikbaar is voor de implementatie van kennis en innovaties uit diverse lopende programma’s van ZonMw. Om de hoge kwaliteit van ons zorgsysteem ook op de lange termijn te borgen, is het nodig de zorg slimmer te organiseren. ZonMw wil kennis hierover verder brengen om de zorg te verbeteren naar passende zorg.

Waarom deze rondes?

In het coalitieakkoord is passende zorg een centraal thema. Passende zorg is zorg die gaat om gezondheid in plaats van ziekte, die de juiste zorg op de juiste plek is, die waarde gedreven is (doelmatig) en die samen met en rondom de patiënt tot stand komt (samen beslissen).

Implementatie van kennis uit afgeronde projecten

In de ronde ‘Implementatie van kennis en interventies voor passende zorg in de praktijk’ kan subsidie worden aangevraagd voor afgeronde ZonMw-projecten uit de programma’s DoelmatigheidsOnderzoek (DO), Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) en Translationeel Onderzoek (TO). Voor het Actieprogramma Grip op Onbegrip (AGO) kunnen ook nieuwe, losstaande, implementatieprojecten worden ingediend.

Implementatie Fellowships

In de ronde ‘Implementatie science practitioner Fellowships’ kan een persoonsgebonden subsidie worden aangevraagd voor professionals om opgeleid te worden tot implementatie science practitioner. Een fellowship duurt 1,5 jaar en bestaat onder meer uit opleiding, intervisie en coaching, en casuïstiek.

Deadlines en spreekuren

Deadline voor het indienen van een aanvraag voor Implementatie van kennis en interventies is 13 september 2022, voor Implementatie Fellowships 4 oktober 2022. Online spreekuren over de oproepen
Op 5 juli en 30 augustus zijn er online spreekuren over beide subsidieoproepen. Op 15 september is een nog een extra spreekuur over de fellowships.

Meer informatie

Het volledige bericht op ZonMw.nl

Categorieën
Geen categorie

Publicatie: de praktijk van Verspreiding en Implementatie door onderzoeksfinanciers

Publicatie: de praktijk van Verspreiding en Implementatie door onderzoeksfinanciers

Het Ensuring Value in Research Funders Forum heeft een survey uitgevoerd om een beeld te krijgen van wat funders doen op het gebied van verspreiding en implementatie (V&I). In Nederland is ZonMw mede-oprichter en steering committee member van dit forum. De survey betrof 31 financiers en stelde 6 categorieën van V&I-activiteiten vast.

Dat overzicht wordt al gezien als benchmark voor wat funders allemaal kunnen doen. Daarin is een grote variatie, afhankelijk van hun opdracht, grootte en ontwikkelingsfase. Zoals het beschikbaar maken van onderzoeksresultaten via websites en social media tot gerichte implementatiesubsidies. Maar ook het investeren in infrastructuur voor implementatie, het organiseren van ontmoetingen tussen onderzoekers en praktijk en het financieren van implementatieonderzoek.

De Engelstalige publicatie Health funders’ dissemination and implementation practices: results from a survey of the Ensuring Value in Research (EViR) Funders’ Forum is interessant voor NIC-leden die meer willen weten over wat financiers kunnen doen om implementatie te ondersteunen.

Categorieën
Implementatieportret

Implementatieportret: Anouk Driessen

Implementatieportret: Anouk Driessen

Anouk Driessen

We bedoelen hetzelfde maar spreken een andere taal

Wie is Anouk Driessen?
Ik ben opgeleid als gezondheidswetenschapper. Daarna doorgegaan met een master Health education and promotion, wat meer gericht was op gedragsverandering. Een vak over implementatie was daarvan een onderdeel. Bij het schrijven van beide afstudeerscripties trok implementatieonderzoek mijn aandacht en onderzocht ik de ‘facilitators & barriers’ van een bepaalde interventie.

Op dit moment werk ik als junior onderzoeker bij Amsterdam UMC. Ik ben bij de werkgroep implementatieonderzoek van het NIC betrokken geraakt via Femke van Nassau doordat we een kennisagenda wilden opstellen. Daarvoor zijn Femke en ik binnen onze werkgroep de trekkers geweest. Het praktische onderzoek vind ik leuk: je bent met mensen in gesprek en dichterbij de praktijk bezig. Je ziet van alles ‘landen’ maar je hoort ook de frustratie van mensen die continu tegen dezelfde zaken aanlopen. Bijna ongeacht in welk werkgebied je het bekijkt.

Wat zijn die problemen?
Ik heb onderzoek gedaan in het ziekenhuis onder zorgverleners maar ook onder gezonde school-adviseurs bij GGD. Dat is een ander werkveld: GGD’ers hebben meer te maken met gemeentes en scholen. Dat zijn twee verschillende contexten; daarvan zeggen we bij implementatieonderzoek dat die verschillen context heel belangrijk Zijn. Maar ik zag dat ook de gezonde school-adviseurs verhalen hadden over te weinig capaciteit, te weinig tijd, geen financiële middelen, moeilijk draagvlak creëren. In het onderzoek in het ziekenhuis kwamen dezelfde dingen naar voren.

De kennisagenda die wij hebben opgesteld, doet daar recht aan door te zeggen dat we zaken overkoepelend kunnen onderzoeken. Je zou een onderzoek onder GGD’ers met betrekking tot implementatie naast het implementatietraject van een ziekenhuis kunnen leggen en waarschijnlijk kun je dezelfde strategieën toepassen. We kijken nu naar hoe we dat in een onderzoekstrategie kunnen gieten.

Wat denk je praktisch te kunnen bijdragen?
Mijn voordeel is dat ik helemaal vers in dit onderwerp ben gesprongen. Net van de opleiding, pas een jaar aan het werk. Daardoor zijn er veel vragen voor me; wat is dit, hoe helpt ons dat? Ik kan met frisse blik kijken naar het NIC en waarmee we bezig zijn.

Voor mij is de wereld van implementatie nog wennen en zoeken naar wat het inhoudt. Ik weet al wel waarover ik het heb maar iedereen lijkt iets anders te zeggen. We bedoelen hetzelfde maar spreken een andere taal. Het is belangrijk dat we elkaar uiteindelijk begrijpen, elkaars woorden kennen.

Gaandeweg leer ik wat ik kan bijdragen. Maar voor nu helpt die frisse blik en dat ik erg van aanpakken hou, dus een onderzoek gaat dan ook lekker snel.

Wat wil je uiteindelijk bereiken?
Ons ultieme doel is de zorg effectiever maken. Elke implementatiegoeroe heeft daar een echte passie voor. Het is zo zonde dat er in de zorg zoveel niet-noodzakelijke dingen gebeuren. En we kunnen duizenden dingen doen, een interventie verzinnen, een nieuw medicijn ontwikkelen maar het heeft geen zin als het nooit landt. Dat vind ik het mooie aan mijn werk; het gevoel dat je iets kunt bijdragen door nieuwe kennis op te doen over implementatie, mensen daarin te kunnen begeleiden.

Daarvoor is onderzoek nodig naar nog ontbrekende kennis. Want er ontbreekt nog een goede infrastructuur voor het doen van onderzoek, meer dan alleen naar facilitators & barriers kijken.

Ook het inrichten van subsidies moet worden opgezet; er zijn nog geen calls, het is nog bijna hobbywerk. Het belang van implementatiekennis moet duidelijker worden, dat wil ik mensen graag laten inzien. Wat betekent dat ik met heel veel mensen zal moeten kletsen!