Categorieën
Geen categorie

Vooraankondiging subsidieoproep Overkoepelend implementatieproject Zingeving en Geestelijke verzorging in de thuissituatie

Vooraankondiging subsidieoproep Overkoepelend implementatieproject Zingeving en Geestelijke verzorging in de thuissituatie

Binnen het programma Zingeving en Geestelijke verzorging van ZonMw zijn 7 actieonderzoeken uitgevoerd. De uitkomsten worden geïmplementeerd in Verspreiding- en Implementatie Impulsen en ondersteund door een landelijk overkoepelend implementatieproject, waarvoor u subsidie kunt aanvragen.

Doel subsidieoproep

Dit landelijk overkoepelend implementatieproject heeft tot doel om eindresultaten uit actieonderzoek, gericht op zingeving en geestelijke verzorging, gebundeld te implementeren, borgen en een aanzet te geven voor een landelijk dekkend implementatienetwerk.

De subsidieronde opent op 27 februari 2023 met als deadline 18 april 2023.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt een subsidie aanvragen voor het opzetten en uitvoeren van een overkoepelend implementatieproject, met de volgende onderdelen:

  • Begeleiden VIMPs bij de implementatie van resultaten
  • Coördineren van de implementatie per thema, per doelgroep en per stakeholder
  • Volgen en evalueren van de VIMP’s die dienen als proefimplementaties
  • Ontwikkelen van overstijgende implementatiekennis
  • Voorbereiding duurzame borging van het implementatienetwerk

Wie kan aanvragen?

Een onderzoeksorganisatie in de zin van EU staatssteunrecht[1], hogeschool (aangesloten bij de Vereniging Hogescholen) of een universiteit (aangesloten bij de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten) kan een subsidieaanvraag indienen. Deze neemt de rol op zich van hoofdaanvrager. Samenwerking met relevante partners is verplicht.

Budget

Het maximale aan te vragen budget bedraagt € 300.000,-. De maximale duur van het gehonoreerde project is 18 maanden. Cofinanciering is verplicht. Er wordt maximaal 1 project gehonoreerd.

Informatiebijeenkomst 7 maart 2023

Heeft u vragen over deze subsidie, stel deze dan tijdens de online informatiebijeenkomst op dinsdag 7 maart 2023 9.30 – 11.00 uur via Teams (vergadering-id 339 646 037 820, wachtwoordcode: cLpaUr).

Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u op de website van ZonMw vanaf 28 februari 2023.

Contact

Heeft u een inhoudelijke vraag en staat uw antwoord niet bij de veelgestelde vragen over subsidie, dan kunt u contact opnemen met senior programmamanager Margo van den Berg, 070-3495297, zingeving@zonmw.nl

[1] 1 Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, (2014/C 198/01), artikel 15 onder e’)