Categorieën
Geen categorie

Kennisagenda Implementatie geeft aanzet tot uitwerking drie kennissyntheses

Kennisagenda Implementatie geeft aanzet tot uitwerking drie kennissyntheses

Naar aanleiding van de opgehaalde behoeften en informatie uit de Kennisagenda Implementatie heeft het NIC 8 onderwerpen beschreven die inspelen op eerste behoeften die zijn opgehaald in het veld. ZonMw heeft hieruit 3 projecten geselecteerd en stelt voor ieder EUR 50.000 beschikbaar voor de verdere uitwerking.

De 3 geselecteerde onderwerpen zijn:

Linken van determinanten aan implementatie strategieën

Christiaan Vis, Leti Bodegom-Vos, Erwin Ista

Veel praktijkmensen en professionals weten inmiddels determinanten van implementatie (facilitators en barrières) in kaart te brengen. Echter hoe deze vervolgens te koppelen zijn aan implementatiestrategieën is onbekend. Middels een literatuuronderzoek bekijken we hoe op dit moment in onderzoek en praktijk determinanten aan strategieën worden gekoppeld.

Designs voor testen van strategieën

Femke van Nassau

Er bestaan diverse overzichtsartikelen over welk design het beste ingezet kan worden voor het testen van een strategie in een bepaalde context. Naast het gebruik van de in deze artikelen beschreven designs, bestaat er momenteel een tendens om in projecten gebruik te maken van participatieve onderzoeksmethoden. Dit voorstel komt tot aandachtspunten voor de nuttige inzet van actie onderzoek.

Determinanten van opschalen

Femke van Nassau

Er wordt veel tijd en geld geïnvesteerd in het ontwikkelen en evalueren van interventies. Indien bewezen effectief is de stap naar inbedding en opschaling in Nederland niet altijd een logisch vervolg. In dit project staat het leren van succesvol opgeschaalde interventies centraal. Hierbij onderzoeken we retrospectief met stakeholders van verschillende interventies hoe zij hebben opgeschaald, welke determinanten hierbij een rol speelden en welke strategieën werden ingezet.

Afronding

De afronding van de kennissyntheses Linken van determinanten aan implementatie strategieën en Determinanten van opschalen vindt plaats op 1 april 2023; Designs voor testen van strategieën volgt op 1 mei 2023.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de kennissyntheses contact op met de uitvoerders of met Jos Zandvliet.

Lees verder

Bekijk de volledige beschrijving van de 3 geselecteerde en de overige 5 voorgestelde onderwerpen.
Lees ook de pagina Kennisagenda Implementatie.