Categorieën
Geen categorie

Subsidie voor implementatie van kennis en innovaties gericht op passende zorg

Subsidie voor implementatie van kennis en innovaties gericht op passende zorg

ZonMw start 2 nieuwe rondes waarin subsidie beschikbaar is voor de implementatie van kennis en innovaties uit diverse lopende programma’s van ZonMw. Om de hoge kwaliteit van ons zorgsysteem ook op de lange termijn te borgen, is het nodig de zorg slimmer te organiseren. ZonMw wil kennis hierover verder brengen om de zorg te verbeteren naar passende zorg.

Waarom deze rondes?

In het coalitieakkoord is passende zorg een centraal thema. Passende zorg is zorg die gaat om gezondheid in plaats van ziekte, die de juiste zorg op de juiste plek is, die waarde gedreven is (doelmatig) en die samen met en rondom de patiënt tot stand komt (samen beslissen).

Implementatie van kennis uit afgeronde projecten

In de ronde ‘Implementatie van kennis en interventies voor passende zorg in de praktijk’ kan subsidie worden aangevraagd voor afgeronde ZonMw-projecten uit de programma’s DoelmatigheidsOnderzoek (DO), Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) en Translationeel Onderzoek (TO). Voor het Actieprogramma Grip op Onbegrip (AGO) kunnen ook nieuwe, losstaande, implementatieprojecten worden ingediend.

Implementatie Fellowships

In de ronde ‘Implementatie science practitioner Fellowships’ kan een persoonsgebonden subsidie worden aangevraagd voor professionals om opgeleid te worden tot implementatie science practitioner. Een fellowship duurt 1,5 jaar en bestaat onder meer uit opleiding, intervisie en coaching, en casuïstiek.

Deadlines en spreekuren

Deadline voor het indienen van een aanvraag voor Implementatie van kennis en interventies is 13 september 2022, voor Implementatie Fellowships 4 oktober 2022. Online spreekuren over de oproepen
Op 5 juli en 30 augustus zijn er online spreekuren over beide subsidieoproepen. Op 15 september is een nog een extra spreekuur over de fellowships.

Meer informatie

Het volledige bericht op ZonMw.nl