Categorieën
Geen categorie

Eerste bijeenkomst werkgroep Kennisplatform Implementatie

Eerste bijeenkomst werkgroep Kennisplatform Implementatie

De werkgroep Kennisplatform Implementatie Methoden & Tools van het NIC kwam in November voor het eerst bij elkaar. Vijfendertig deelnemers spraken online over de ambities en inhoudelijke activiteiten van hun werkgroep. 

Een gemeenschappelijk kennisplatform

Het doel van deze werkgroep is om kennis over methoden en tools (M&T) samen te brengen op een kennisplatform. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is om geen nieuwe content te creëren, maar om samenhang aan te brengen in alle M&T’s die er al zijn.

Een kennisplatform kan op die manier bewerkstelligen dat implementatiedeskundigen de juiste keuze uit M&T te maken voor de situatie en context waarin ze werken.

Deze NIC-werkgroep wil daarom M&T’s identificeren die goed werken. Daarnaast wil de groep mensen ondersteunen om bestaande M&T’s goed te gebruiken. Hiervoor moet niet alleen een geschikte infrastructuur worden aangelegd, maar is het ook goed een netwerk aan implementatiedeskundigen te hebben. Zo’n infrastructuur moet het ook mogelijk maken om tussen verschillende M&T’s te linken, inclusief eventuele bijbehorende sites en platforms.
Werkgroepleider Madelon Rooseboom typeert dit als “Ervoor zorgen dat implementatiedeskundige de juiste dingen doen en de dingen juist doen.”

Vier terreinen

De werkgroep identificeerde vier terreinen voor toekomstige samenwerking: Inhoud Kennisplatform Implementatie M&T (inclusief een digitale vindplaats, multidisciplinaire insteek en keuzehulp om de juiste afwegingen te maken), vaardigheid in gebruik (inclusief werkplaatsen en workshops, tailoren, leren van experts, ervaringsverhalen delen), toegankelijkheid en themaspecifieke communities voor verdieping en (door)ontwikkeling. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met o.m. het Expertisenetwerk Implementatie en de community van het programma ZorgEvaluatie&Gepast Gebruik, die al bezig is met een implementatiekennisplatform voor de medisch-specialistische zorg

Online bijeenkomst

Tot oktober 2020 hadden zich bij het NIC 134 mensen aangemeld, die met deze werkgroep wilden meedenken en/of doen. Deze mensen zijn allen uitgenodigd voor de online bijeenkomst. Van tevoren is hen een vragenlijst gestuurd, om al een beeld te krijgen van hun wensen en behoeften. 26 mensen hebben deze vragenlijst geretourneerd.

Tijdens de bijeenkomst zijn de deelnemers over drie deelsessies verdeeld. De discussie was gestructureerd met behulp van een voorbeeld van een kennisplatform: Kennisnetwerk CVA, het ZE&GG platform (in opbouw) en het kennisplein Zorg voor Beter.

Ambities

De werkgroep zal ook in 2021 blijven samenwerken. We blijven ook mensen uitnodigen om met ons mee te denken of aan de werkgroep deel te nemen. Schrijf u in bij de werkgroep met behulp van onze vragenlijst of schrijf een e-mail naar info@nlimplemenatie.nl. Hopelijk hebben we begin van de zomer 2021 een eerste versie van het Kennisplatform Implementatie M&T op de website van NIC staan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *